onsdag 26 september 2012

Kvinnliga vs Manliga idrottstränare


TV4 News förstanyhet på morgonen den 26/9 var att det finns fler manliga än kvinnliga idrottstränare! Surprise, surprise. 
 
En kvinnlig genusforskare har kommit fram till att fördelningen är 64% män och 36% kvinnor, och att detta inte är bra för ungdomarna. Varför det inte är bra framgick inte fullt ut, men denna forskares slutsats är uppenbart att det viktigaste inte är att ha en bra och kompetent tränare, utan det viktigaste är att tränaren har rätt kön. 

Ämnet borde ju vara mycket mer komplext än så. Hur ser underlaget ut? För att vara en bra tränare måste man väl ändå ha praktiserat sporten på en viss nivå. Hur ser den fördelningen ut, dvs aktiva idrottsutövande vuxna fördelat på olika sporter? Hur många av dessa är sedan intresserade av att försaka kvällar och helger till ingen eller ringa betalning? osv. 

Riksidrottsförbundet har tydligen också satt upp ett ”jämställdhetsmål” om att könsfördelningen bland tränarna ska vara 50/50, och därmed skulle den nuvarande fördelningen inte vara godtagbar. Än en gång, för mig är det ofattbart att definitionen på jämställdhet är lika utfall, och inte lika rättigheter och skyldigheter. För mig får det gärna vara 100 % kvinnor som är tränare, förutsatt att samtliga är bättre än deras manliga kollegor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar