måndag 26 november 2012

Söndagsstängt

Idag kan vi läsa att en riksdagsledamot från Miljöpartiet anser att alla butiker i Sverige ska vara stängda på söndagar. Anledningen sägs vara att rädda miljön och klimatet. Som om det skulle styras av vilken dag vi gör våra inköp! Det måste väl ändå vara en fråga om vad vi handlar och hur mycket vi handlar och hur energislösande dessa varor är, både i fråga om tillverkning och drift, inte vilken dag i veckan man gör dessa inköp. Man upphör aldrig att förvånas över dessa miljöpartister.

Vissa politikers klåfingrighet att styra och ställa i människornas privata göranden och låtanden kan vara gränslös. Det är detta förslag om söndagsstängt ett av många exempel på.

Det finns väl mycket att säga om Thomas Bodström, speciellt från hans tid som justitieminister, men även om det dåliga omdömet att samarbeta med förre JämO Claes Borgström, men en sak har han i alla fall rätt i. Antalet riksdagsledamöter borde minskas.

I sin bok "Inifrån, makten, myglet, politiken" redogör han på ett utmärkt sätt om sina tankegångar i den här frågan. Här är några av förslagen:
  • Begränsa antalet ledamöter till hälften, då blir det svårare att vara anonym och lättare att granska vad de olika ledamöterna gör.
  • Kortare ledighet.
  • Att vara riksdagsledamot ska vara ett uppdrag, inte ett yrke. 
  • Media borde granska hårdare vad ledamöterna verkligen uträttar.
Detta står i ovannämnda bok i kapitlet med rubriken "Hur ska man förändra Riksdagen - Sveriges mest omoderna arbetsplats?". 

Kapitlet inleds med det träffande citatet av Axel Oxenstierna, "Vet du icke min son, med huru litet vett världen styres". Sagt på 1600-talet, men fortfarande aktuellt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar