måndag 21 januari 2013

"Jag är feminist"...

...säger den nya jämställdhetsministern Maria Arnholm och hävdar samtidigt att det finns maktstrukturer i samhället som innebär att män är överordnade och kvinnor underordnade. För detta får hon applåder från alla håll och som exempel utropar Expressens ledarsida glatt, "Äntligen en feminist som jämställdhetsminister" och hänvisar till föregångaren Nyamko Sabuni som hade kurage nog att vägra kalla sig feminist.

På Arnholms meritlista står också att hon jobbat länge och bra tillsammans med förre FP-ledaren Bengt Westerberg. Kan det verkligen vara en merit?

Att vara feminist och prata om könsmaktsordning och samtidigt säga sig vara för jämställdhet är för mig en logik som bara inte går ihop. En feminist kämpar enbart för kvinnor, punkt slut, och visar per definition inget intresse för att det ska vara lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla, oavsett kön. Varför inte kalla denna ministerpost för dess rätta namn, kvinnominister. Det hade varit mycket ärligare.

Man ska naturligtvis akta sig för att döma någon i förväg. Alla ska få en chans att visa vad man går för, men här lyser verkligen en mängd varningssignaler, och de lyser starkt!


Bloggat om detta:Bashflak, Susanna's Crowbar, Genusdebatten, Ekvalist, Ann-Mari's Blogg, Toklandet


onsdag 16 januari 2013

Försvarsministern,

Karin Enström anser att det finns för få kvinnliga högre officerare i det svenska försvaret. Andelen kvinnliga officerare är 5% och det finns t.ex. ingen kvinnlig general. Detta skulle då vara ett tecken på bristande jämställdhet.

Skulle det kanske, eventuellt, möjligtvis kunna bero på att vi fram till för några år sedan haft manlig värnplikt, felaktigt kallad allmän värnplikt, i det här landet och att underlaget för rekrytering av dessa tjänster därför har en enorm övervikt av män? För att komma i fråga för en utnämning till högre officer krävs ju att man har varit med ett tag.

Vad Karin Enström vill göra åt detta förhållande framgår inte, men det ligger ju nära till hands att tro att det kan komma en politisk styrning av något slag i denna fråga. Hon är själv yrkesofficer (kapten), är 47 år och lär ju knappast vara försvarsminister till pensioneringen. Är det möjligen så att hon pratar i egen sak och vill underlätta för sin egen karriär den dag hon återgår till officersyrket?

fredag 11 januari 2013

Citatet


Jag förstår att det ser ut som en jävssituation

Kerstin Brunnberg, SvD 10/1 2013, ang. att Kulturrådet beviljat Expo 400.000:- av skattebetalarnas pengar i produktionsstöd. Hon är både ordförande i Kulturrådet och sitter i Expos styrelse.

"Ser ut som..."
 
Enligt Kulturrådets hemsida föreligger naturligtvis inget jäv, och på frågan om Expo verkligen är en kulturtidskrift menar de att ”kultur- och samhällsdebatt inte låter sig åtskiljas”.
 
Visst, har man tolkningsföreträdet så har man.

onsdag 2 januari 2013

Bräcke, med 58% kvinnor, är bäst på jämställdhet.


I Aftonbladet den 1/1 2013 kunde vi läsa om att det råder dålig jämställdhet bland politikerna i de svenska kommunerna. Visst, om definitionen på jämställdhet är lika utfall, så är väl jämställdheten dålig om man ser till statistiken, även om jag har svårt för den definitionen. För mig är jämställdhet lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter, inte lika utfall.
 
Snittet för de svenska kommunfullmäktigena ligger på 58% män och 42% kvinnor. Det står inget om underlaget, om det är 50/50, eller om det finns andra faktorer som personvalsröstning el.likn. som påverkar utfallet. I den ”sämsta” kommunen, Mullsjö, intervjuas naturligtvis en miljöpartist. (Kom ihåg att andelen miljöpartister bland journalister vida överstiger andelen miljöpartister bland befolkningen). Hon uttalar sig på det här sättet: ”Åh. Bedrövligt. Fruktansvärt. Skrämmande. Jättedåligt.”, och tycker vidare att ”Fler män i toppen som suttit väldigt många år borde fundera på att ta ett steg tillbaka”.
 
Sedan står det att den ”bästa” kommunen är Bräcke. Där är förhållandet det omvända mot rikssnittet, dvs andelen kvinnor i kommunfullmäktige är 58%. Men…vänta lite nu…bästa…? Har man den inställningen stämmer inte min gissning på definitonen av jämställdhet härovan heller. Då är ju inte jämställdhet lika utfall, utan då är det alltså bättre och mer jämställt ju högre andel kvinnor det är! Slutsatsen måste ju då bli att med den logiken är det mest jämställda utfallet 100% kvinnor!?


Bashflak och Ekvalist har också bloggat om detta.