onsdag 16 januari 2013

Försvarsministern,

Karin Enström anser att det finns för få kvinnliga högre officerare i det svenska försvaret. Andelen kvinnliga officerare är 5% och det finns t.ex. ingen kvinnlig general. Detta skulle då vara ett tecken på bristande jämställdhet.

Skulle det kanske, eventuellt, möjligtvis kunna bero på att vi fram till för några år sedan haft manlig värnplikt, felaktigt kallad allmän värnplikt, i det här landet och att underlaget för rekrytering av dessa tjänster därför har en enorm övervikt av män? För att komma i fråga för en utnämning till högre officer krävs ju att man har varit med ett tag.

Vad Karin Enström vill göra åt detta förhållande framgår inte, men det ligger ju nära till hands att tro att det kan komma en politisk styrning av något slag i denna fråga. Hon är själv yrkesofficer (kapten), är 47 år och lär ju knappast vara försvarsminister till pensioneringen. Är det möjligen så att hon pratar i egen sak och vill underlätta för sin egen karriär den dag hon återgår till officersyrket?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar