lördag 31 augusti 2013

MUF-feminister


Moderata Ungdomsförbundet MUF, har arbetsstämma i helgen och i anslutning till den har två MUF-are gjort ett inlägg på SvD Brännpunkt. På webtidningens förstasida är rubriken ”Det är självklart att Muf är feministiskt” och går man vidare är rubriken ”Muf måste ta täten i jämställdhetsfrågan”. Ytterligare ett exempel på när några sätter likhetstecken mellan feminism och jämställdhet.

Hela artikeln är en enda trosbekännelse till den statsfeministiska läran och här ryms de flesta standarfloskler som finns hos vilka vänsterfeminister som helst. Här skrivs det om strukturer, glastak, löneskillnader, mäns våld mot kvinnor, kvotering av föräldraförsäkringen, arbete mot normer, mäns näthat mot kvinnor, manliga börsbolags-vdar, lägre andel kvinnor i politiska instanser, obetalt hemarbete mm mm. Jo minsann, det gäller att uttrycka de rätta åsikterna för att komma in i maktens finrum, vilket jag tror är ambitionen hos författarna till artikeln.

Avslutningen passar bra in där de menar att Muf måste ”ta täten i jämställdhetsfrågan” och ”för oss är det lika självklart att Muf är feministiskt som antirasistiskt”.

Om ett år är det val. För oss som inte anser att feminism är detsamma som jämställdhet, utan tror på en jämställdhet som bygger på människors fria val utan alltför mycket politisk klåfingrighet och att samma rättigheter och skyldigheter oavsett kön ska gälla, anser jag att det gäller att noga följa upp var de politiska representanterna står i denna fråga och sedan försöka personrösta fram rätt kandidater, oavsett vilken politisk grundinställning man har.

tisdag 6 augusti 2013

Dagens Citat

"Hur kan SVT ge en timme till Littorin?"
SvD's kulturkrönikör Kristin Lundell förfasar sig över att förre arbetsmarknadsministern får medverka i TV.  

Att dömda brottslingar har fått medverka i public service är inte helt ovanligt. Så har ju Annika Östberg haft ett eget Sommarprogram, den spiondömde Stig Bergling har medverkat i ett flertal program och det har gjorts program om och med Clark Olofsson, för att bara ta några exempel. Jag kan inte påminna mig att Lundell eller någon av hennes feministkollegor haft invändningar mot detta. 

Vad har då denne Littorin blivit dömd för eftersom han tydligen bör betraktas som en icke önskvärd person? Är han dömd för massmord, landsförräderi eller något annat av den grova kalibern?

Nej då, han är inte dömd alls, han är bara anklagad, av en anonym källa i en av våra skräpblaskor, för att ha brutit mot sexköpslagen. Dessutom var "brottet" preskriberat vid tiden för publiceringen. Att bara bli anklagad för att ha brutit mot en av de svenska feministernas favoritlagar är tydligen tillräckligt för att bli paria i dagens Sverige.